Boende och miljö

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

Reparationsunderstöd

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

I början av 2017 understödets storlek är högst 50 % av de godkända reparations- kostnaderna. Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om åldringen eller den handikappade annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom den social- och hälsovårdstjänster i bostaden. Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %


Ansökning

Understödet beviljas av ARA. Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.
Bostaden skall vara i bruk som bostad för handikappade eller åldringar i minst fem år efter att understödet beviljats.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)