Program för energieffektivitet

Staden Jakobstad har underteknat avtal om program för energieffektivitet: energiprogram mellan staden och Motiva har godkännts 30.10.2011. Avtalets mål är att staden skulle spara 9 % av sin egen förbrukningen under perioden 2008 - 2016.

Avtal om program för energieffektivitet (på finska)

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)