Boende och miljö

Klimatstrategi och luftkvalitet

Klimatstrategi

Jakobstadsregionens klimatstrategi: https://www.concordia.jakobstad.fi/assets/Uploads/Jakobstadsregionens-klimatstrategi-2021.pdf

Bilagor: https://www.concordia.jakobstad.fi/assets/Uploads/Klimatstrategi-Bilagor.pdf

Klimatnytt (video): https://www.youtube.com/watch?v=eU24LeeuSFw

 

Luftkvaliteten

Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)