Boende och miljö

Klimatstrategi och luftkvalitet

Klimatstrategi

Pressmeddelande: Klimatstrategin uppdateras - invånarnas åsikter efterlyses

På torsdag (27.6) öppnas en regional enkät på kommunernas hemsidor där invånarna ombeds säga vad de prioriterar inför uppdateringen av den regionala klimatstrategin och vad de själva är beredda att göra för klimatets skull.

– Vi vill veta var invånarna i våra fem kommuner tycker att tyngdpunkterna borde ligga i fråga om uppvärmning, trafik, planläggning med mera. Vi frågar också vad de själva är beredda att göra för klimatets skull. Invånarna kommer att tillfrågas också i ett senare skede av strategiarbetet, säger Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef i Jakobstad.

Enkäten kan besvaras fram till den 28 juli. Bland de som deltar lottar kommunerna ut fina priser.

I arbetsgruppen ingår miljötjänstemännen i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, stadsdirektör Mats Brandt samt representanter för utvecklingsbolaget Concordia och Österbottens avfallsnämnd.

Media inbjuds vänligen till ett informationstillfälle på torsdag, den 27 juni 2019, klockan 10.00 i Stadshuset, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad (Centralen för tekniska tjänster, 2:a vån, mötesrum Kairo).

Mer information: Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef i Jakobstad, 044 785 1678, sofia.zittra-barsund@jakobstad.fi

Klimatstrategi för Jakobstadsregionen fram till år 2020

Enkät till kommuninvånarna

Luftkvaliteten
Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)