Boende och miljö

Luftkvaliteten och klimatstrategi

Luftkvaliteten

Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.

Klimatstrategi

Den av Kommunala samarbetsnämnden för Pedersörenejden tillsatta arbetsgruppen har utarbetat en klimatstrategi för Jakobstadsregionen, vars målsättning är att minska utsläppen av koldioxid med 20 %
fram till år 2020 från 1990 års nivå.

Klimatstrategi för Jakobstadsregionen fram till år 2020

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)