Boende och miljö

Miljöskyddsmyndighetens avgifter

En avgift uppbärs för miljöskyddets myndighetsprestationer, såsom tillståndsbehandlingar, godkännanden, kontrollbesök och provtagningar.

Avgiftsgrunderna och avgifterna framgår av nedanstående länkar.

  • Miljöskyddsmyndighetens avgifter: avgiftsgrunder och avgiftstabell (ärenden i enlighet med miljöskyddslagen, vatten- och avfallslagen samt miljöskyddslagen för sjöfarten)
  • Avgifter i enlighet med marktäktslagen
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)