Boende och miljö

Miljötillstånd och -övervakning

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som stadens miljövårdsmyndighet med stadens miljövårdsbyrå som sitt verkställande organ.

Tillsynsplan

 Staden Jakobstads tillsynsplan

Tillstånd och beslut till påseende:

 Ekofish Ab 2019

 Oteran Oy 2019

Beslut angående tillfällig versamhet som orsakar buller och skakningar:

Bulleransökningsblankett

Anvisningar

Meluilmoituslomake

Ohjeet

 

Miljötillstånd som övervakas av den kommunala miljövårdsmyndigheten:

Hilltip Ab Oy 2018

Halmesmäki 2017

Oy Alholmens Kraft Ab 2016
Mats Blomqvist 2014

Södergård Kim 2014

Jakobstads Skytteförening 2013

Jakobstads Motorklubb 2013
Forsman Transport 2013
Emet Entreprenad 2013

Leif Adler 2012
Tom Södergård Pälsfarm 2010 och 2012
Jakobstads Bilfrakt 2012
Håkan Södergård Pälsfarm 2012

Jakobstads Bilskrot 2009

JA-KO Betoni 2008

Alholmens Kraft Ab 2006

Wahlberg Solveig 2000

Lannäslund 1997
Painehitsaus 
Japrotek
Ewapower

 Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)