Boende och miljö

Blanketter, tillståndsansökningar och anmälningar

Miljötillståndsansökan

Miljötillståndsblanketter med anvisningar (www.miljo.fi)

 

Anmälningar enligt miljöskyddslagen

Anmälningar enligt miljöskyddslagen (www.miljo.fi/tillstånd, anmälningar och registrering)

Bulleranmälan: Bulleranmälningsblankett (www.miljo.fi)

Strandmuddring - i elektronisk form samt anvisningar - via miljöförvaltningens sidor (www.miljo.fi). Blankett i pdf-format: Anmälan om muddring och slåtter


Årssammandragsblankett för miljöskyddet

Årssammandragsblankett för miljöskyddet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)