Miljövårdsbyrån

Miljövårdsbyrån arbetar under ledning av miljö- och byggnadsnämnden och handlägger ärenden som hör till nämnden som kommunala miljövårdsmyndighet och som myndighet för marktäkter.

Beredning och verkställighet av miljöärenden sköts av miljövårdsbyrån. Miljövårdsbyrån handhar bl.a:

  • miljötillståndsansökningar
  • anmälningar om tillfällig verksamhet som förorsakar buller
  • frågor som rör avloppsvattenbehandling på glesbygden
  • tillsyn av miljöpåverkande verksamhet
  • övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd
  • klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring
  • information och upplysning i miljöfrågor

Miljövårdsbyrån är dessutom också aktivt engagerad i frågor som rör hållbar utveckling, klimat- och energifrågor samt naturvård.


Postadress:

Strengbergsgatan 1

PB 87
68601 JAKOBSTAD

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: (06) 7863 111
Telefax: (06) 7863 216
e-post: förnam.efternamn@jakobstad.fi
miljo@jakobstad.fi

OBS! Miljövårdsbyrån håller semesterstängt v 27 och 28.

 


På miljövårdsbyrån arbetar:

Sofia editoitu3
Sofia Zittra-Bärsund
Miljövårdschef

WP 20150608 003
Ulla Lundell-Muittari
Miljöinspektör

Esa Koskela
Tjänsteledig 15.3.2018 - 14.3.2019


Gunilla Flinck
Tf. miljöplanerare (12.3.2018 - 14.3.2019)Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)