Boende och miljö

Avloppsvatten till Fritidsbostad eller fastighet på glesbygden

Avloppsvattensystemet på grundvattenområde eller inom 100 meter från ett vattendrag.

Länk

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmää pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä.

Linkki

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)