Boende och miljö

Avloppsvatten till Fritidsbostad eller fastighet på glesbygden

Avloppsvattensystemet på grundvattenområde eller inom 100 meter från ett vattendrag.

Brev till fastighetsägare 31.10.2019

 

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Kommunens behöriga myndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå på områden enligt 156 a § för högst fem år i sänder.

Ansökan om avvikelse

Bilaga 2, Beskrivning av avloppsvattensystemet

Bilaga 3A, Små avloppsmängder

Bilaga 3 B, Anslutning till avloppsnät

Bilaga 3 C, Livssituationer

Bilaga 3 D, Förmögenhet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)