Tekniska tjänster


Planläggningsavdelningen


Mätningsavdelningen


Utrymmesförvaltning

Fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen.
Låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna.


Kommunaltekniska avdelningen

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)