Tekniska tjänster

Rune Hagström
Teknisk direktör
HusbyggnadschefPetra Rosenqvist
Kundserviceansvarig (Front Office)


Planläggningsavdelningen

Pekka Elomaa
Stadsplanearkitekt
Ben Griep
Byråarkitekt
Melinda Lundgren
t.f. Byråarkitekt

Sören Öhberg
Byråarkitekt
Jyrki Karjalainen
Planeringsassistent


Mätningsavdelningen

Tommy Åbacka
Mätningsingenjör
Pirjo Högstedt
Fastighetsregisterskötare
Ritva Palokangas
Kartläggare
Robert Kvist
Karttekniker

Tore Nylund
Mätningstekniker
Ossi Hattukangas
Mätkarl


Sören Vikström
Fastighetstekniker
Roland Sundfors
Skogsbruksingenjör
Juha Gustafsson
Arrendetomtrådgivare
Viljam Knif
Markanvändningsingenjör
Patrik Nyman
GIS-ingenjör
Ann-Christine Krooks-Sundqvist
Kartläggare
Fredrik Bäck
Kartläggare
Utrymmesförvaltning

Fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen.
Låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna.

Mattias Thors
Fastighetsdisponent

Iita Ojala
Byggherreingenjör
Harriet Pitkänen
Planeringsassistent
Tarja Kujala
Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska avdelningen

Harri Kotimäki
Stadsingenjör
Johan Enlund
Ansvarig planerare
Stefan Järndahl
Planerare
Frank Bäcksholm
Byggherreingenjör
Jan-Ole Bäck
Stadsgårdsmästare

Marina Sundholm
Avdelningssekreterare
Magnus Brännbacka
Planerare
Håkan Högberg
Övervakare av grävningstillstånd och tillfälliga avstäningar
Suvi Kullström
Parkeringsövervakare
Maarit Ylitalo
Parkeringsövervakare
 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)