Boende och miljö

Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Under hösten 2019 kommer vi att anordna tre seminarier för allmänheten. Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång. 

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Bekanta dig med första seminariet: Invånarforum 30.9.2019

Bekanta dig med Seminarium och workshop om stads- och regionutveckling på Campus Allegro 7.11.2019. Här kan du läsa mer om evenemanget. 

Bekanta dig med Workshop 16.11.2019 kl 10.00-14.00 i samband med Hela familjens spektakeldag på Campus Allegro. Här kan du läsa mer om evenemanget.
  

Tilläggsinformation:Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)