Boende och miljö

Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan, Plan för stadsbygge

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Under hösten 2019 kommer vi att anordna tre seminarier för allmänheten. Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång. 

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Bekanta dig med första seminariet: Invånarforum 30.9.2019

Bekanta dig med Seminarium och workshop om stads- och regionutveckling på Campus Allegro 7.11.2019. Här kan du läsa mer om evenemanget. 

Bekanta dig med Workshop 16.11.2019 kl 10.00-14.00 i samband med Hela familjens spektakeldag på Campus Allegro. Här kan du läsa mer om evenemanget.

Här kan du läsa responsen från höstens öppna workshoppar och invånarenkät.

Under februari-april 2020 kommer staden att ordna tre temaworkshoppar med inbjudna deltagare. De ska fokusera på följande teman: stadsmiljö, liv i centrum och trafik. Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterialet.

På stadsbiblioteket kommer staden att öppna en informationspunkt där allmänheten, till och med slutet av april, kan ge sina synpunkter om hur stadens centrum borde utvecklas.

I maj inleder stadens arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, arbetet med att bearbeta allt material.

Nästa tillfälle för allmänheten planeras till hösten 2020. Målet är att då kunna presentera mer konkreta förslag om hur centrum kunde utvecklas, innan den slutliga planen görs upp.

Den nya planen för Jakobstads centrum väntas bli klart 2021.

Tilläggsinformation:

Arbetsgruppen:

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Teknisk direktör / Stadsingenjör
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
Tonberg
Christer Tonberg
Svenska Folkpartiet
Tekniska nämndens ordförande
SIMON HOLMSTEDT.
Simon Holmstedt
Finlands Socialdemokratiska parti
Johan Enlund
Ansvarig planerare
planering trafik,gator samt lovhandlingar
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)