Boende och miljö

Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan, Plan för stadsbygge

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Arbetet med uppdateringen av planen påbörjades hösten 2019 med ett seminarium och två öppna workshoppar för invånare samt ett flertal samarbeten med studeranden. Planen var att ordna tre temaworkshoppar under februari-april 2020, men på grund av Coronapandemin blev det paus i arbetet efter den första workshoppen stadsmiljö. Temaworkshopparna liv i centrum och trafik skall ännu ordnas.

Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång.

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Bekanta dig med första seminariet: Invånarforum 30.9.2019

Här kan du läsa responsen från höstens öppna workshoppar, invånarenkät och temaworkshoppen stadsmiljö.

I Maj 2021 kommer den andra temaworkshoppen liv i centrum att ordnas digitalt i samarbete med ett fyrtiotal inbjudna deltagare.

Här finns ett videoklipp från workshoppens första tillfälle då Ralf Blomqvist höll en inspirerande inledning om vart kunden är på väg.

Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterialet.

Ett digitalt frågeformulär för allmänheten har gjorts så att alla i regionen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma med konkreta förslag på hur Jakobstads centrum kan utvecklas.
Här finns länk till allmänhetens frågeformulär. Du kan svara på frågeformuläret till och med den 30 juni.

Efter temaworkshopparna inleder stadens arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, arbetet med att bearbeta allt material.

Nästa tillfälle för allmänheten planeras till slutet av år 2021. Målet är att då kunna presentera mer konkreta förslag om hur centrum kunde utvecklas, innan den slutliga planen görs upp.

Den nya planen för Jakobstads centrum väntas bli klar 2022.

Tilläggsinformation:

Arbetsgruppen:

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
Tonberg
Christer Tonberg
Svenska Folkpartiet
Tekniska nämndens ordförande
SIMON HOLMSTEDT.
Simon Holmstedt
Finlands Socialdemokratiska parti
Johan Enlund
Ansvarig planerare
planering trafik,gator samt lovhandlingar
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)