Bakgrundsmaterial

VanhaLiikennejaHyvakaupunkiMalli

Nu, efter 30 år, skall Jakobstads trafik- och miljöplan för centrum uppdateras - igen tillsammans med Jakobstaborna.
Den nya planen ska heta Plan för stadsbygge och är en uppdatering och utveckling av stadens nuvarande plan.

Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterial om Jakobstabornas samverkan i En bra stad bättre processen, som gav grunden till Jakobstads trafik- och miljöplanens ideskiss 1987 och senare till Trafik- och miljöplan för centrum 1989

Här kan du också bekanta dig bl.a. med:

- Generalplanen och generalplaneprocessen rapport 1997 

Arkitektplanering av torget och fotgängarcentrum i Jakobstad

- Responsen från höstens öppna workshoppar och invånarenkät.

- Invånarenkät (november-december 2019)

- Sammanfattnig respons från Kick off seminarium.

Sammanfattning respons från händelse "Tack torgterrassen".

Sammanfattning respons från workshop 1a "Min bästa dag på stan".

Sammanfattning respons från workshop 1b "Min bästa dag på stan".

Inlämnade åsikter till Workshopar 1a och 1b.

 

Som en del av det fördjupade arbetet med att planera framtidens centrum har staden beställt essäer av:

- arkitekten Roger Wingren
- professor och trafikplaneraren Pentti Murole
- museichefen Carola Sundqvist
- konsult och trendspanare Ralf Blomqvist
- författaren och kulturarbetaren Ellen Strömberg 
- författaren och kulturarbetaren Päivi Jokitalo

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)