Bakgrundsmaterial

VanhaLiikennejaHyvakaupunkiMalli

Nu, efter 30 år, skall Jakobstads trafik- och miljöplan för centrum uppdateras - igen tillsammans med Jakobstaborna.
Den nya planen ska heta Plan för stadsbygge och är en uppdatering och utveckling av stadens nuvarande plan.

Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterial om Jakobstabornas samverkan i En bra stad bättre processen, som gav grunden till Jakobstads trafik- och miljöplanens ideskiss 1987 och senare till Trafik- och miljöplan för centrum 1989

Här kan du också bekanta dig bl.a. med:

- Generalplanen och generalplaneprocessen rapport 1997 

Arkitektplanering av torget och fotgängarcentrum i Jakobstad

 

Som en del av det fördjupade arbetet med att planera framtidens centrum har staden beställt essäer av:

- arkitekten Roger Wingren:"Stadsbygget i Jakobstads centrum".
- professor och trafikplaneraren Pentti Murole:"Att växa i litenhet".
- museichefen Carola Sundqvist:"Jakobstad - stadens utveckling under industrialiseringen".
- konsult och trendspanare Ralf Blomqvist:"Vart är kunden på väg".
- författaren och kulturarbetaren Ellen Strömberg:"Natten är ännu nostalgisk".
- författaren och kulturarbetaren Päivi Jokitalo:"Småstadens charm"

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)