Boende och miljö

Här kan du läsa responsen från höstens öppna workshoppar, invånarenkät och temaworkshoppen stadsmiljö.

Workshop 1 stadsmiljö – (20.2.2020)

Anteckningar grupp 1. Förtätning av kvarter och stadsrum i centrum.pdf

Anteckningar grupp 2.pdf

Anteckningar grupp 3. Gatu- och stadsrum.pdf

Anteckningar grupp 4. Inventarien och utrustnintgar.pdf

Anteckningar grupp 5. Årstidsstaden.pdf

 

- Responsen från höstens öppna workshoppar och invånarenkät.

- Invånarenkät (november-december 2019)

- Sammanfattnig respons från Kick off seminarium.

Sammanfattning respons från händelse "Tack torgterrassen".

Sammanfattning respons från workshop 1a "Min bästa dag på stan".

Sammanfattning respons från workshop 1b "Min bästa dag på stan".

Inlämnade åsikter till Workshopar 1a och 1b.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)