Kommunaltekniska avdelningen


Den 1.1.2017 började Jakobstads Alerte Ab att sköta om underhåll av gator och allmänna områden, parker och grönområden samt idrotts- och rekreationsområden. Kommunaltekniska avdelningen beställer arbeten via avtal för gatu- och grönområden och idrottsbyrån för idrottsanläggningar. Under första avtalsåret lär vi oss, justerar och utvecklar servicen tillsammans med det nya bolaget.

Underhållet och servicen fortsätter med samma erfaren och kunnig personal som tidigare.

FrontOffice

Fom. 1.2.2017 är huvuddörren den enda ingången till Centralen för tekniska tjänster, via "Front Office".
Anmäl dig vid mottagningspunkten.

På innergården tillåts endast invaparkering.

_____ 

Kommunaltekniska avdelningen

1. förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av gator och övriga allmänna områden bl.a. dagvatten, dagvattenanslutningar samt därtill hörande anläggningar
2. handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde
3. förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och båthamnar
4. sköter om planeringen, ordnar byggandet av stadens uteidrottsanläggningar, friluftsleder och badstränder
5. sköter om beställning av geotekniska utredningar
6. sköter om försäljning av marksubstanser
7. bereder och verkställer till vägnämnden hörande ärenden
8. sköter om trafikplaneringen.
9. sköter förvaltningen för stadens parkeringsövervakning.
10. ordnar flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator


Kontaktpersoner

 


Respons gällande underhåll av gator:

Till blanketten.

Anmälningar om skador på trafikleder

  • Via webben alla tider.
  • Vardagar: (må-to kl. 08.00-16.00 och fre kl. 08.00-16.00)
    tel. 044 5587 246
  • Övriga tider:
    tel. 044-7851 999

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)