Båtflytt

STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD § 10:

Båtar som finns vid bryggorna i småbåtshamnarna efter 22.10 samt båtar som olovligen förtöjs i kommunens småbåtshamnar avlägsnas från området på båtägarens bekostnad, om inte särskilt tillstånd till ett från dessa regler avvikande förfarande har erhållits av Centralen för tekniska tjänster.
Båten bör inlösas omedelbart genom att ägaren betalar båtens lyftnings-, flyttnings- och förvaringskostnader.

PIETARSAAREN KAUPUNGIN PIENVENESATAMASÄÄNTÖ, 10 §:
Pienvenesatamien laitureissa 22.10. jälkeen olevat sekä kaupungin pienvenesatamiin luvattomasti kiinnitetyt veneet poistetaan alueelta veneenomistajan kustannuksella, ellei näistä säännöistä poikkeavaan menettelyyn ole saatu nimenomaista lupaa tekniseltä palvelukeskukselta.
Vene tulee lunastaa välittömästi maksamalla veneen nosto-, siirto- ja säilytyskulut.

___ 

Kommunaltekniska avdelningen har rätt att avlägsna båtar, båtställningar och övriga lösa föremål som inte har platser. Båtar, båtställningar, trailrar samt lösa föremål som inte kan anses vara skrot flyttas till ett förvaringsområde och ägaren får lösa ut sin egendom från området efter att ha betalat flyttnings- och förvaringskostnaderna.

Kommunaltekniska avdelningen annonserar i lokaltidningarna om de bortflyttade båtarna, båtställningarna och trailrarna. I fall ägaren inte hittas eller löser ut sin egendom inom den tid som anges i annonsen, övergår ägorätten till staden Jakobstad. Kommunaltekniska avdelningen har rätt att sälja de övergivna båtarna, båtställningarna och trailrarna enligt anbud.

(UTHYRNINGSVILLKOR FÖR SMÅBÅTSHAMNAR)

Kunnallisteknisellä osastolla on oikeus poistaa ilman paikkaa olevat veneet, venetelineet ja trailerit sekä muut irtaimet esineet. Veneet, venetelineet ja trailerit samoin kuin muut irtaimet esineet, joita ei ole katsottava romuksi, siirretään varastoalueelle, mistä veneen omistaja saa siirto- ja säilytyskustannukset maksettuaan lunastaa omaisuutensa.

Kunnallistekninen osasto ilmoittaa siirretyistä veneistä, venetelineistä ja trailereista paikallislehdissä. Jos omistajaa ei löydy tai hän ei lunasta omaisuuttaan ilmoituksessa mainitussa ajassa, siirtyy niiden omistus Pietarsaaren kaupungille. Kunnallisteknisellä osastolla on oikeus myydä hylätyt veneet, venetelineet ja trailerit tarjousten perusteella.

(PIENVENEPAIKKOJEN VUOKRAUSEHDOT)

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)