Boende och miljö

Båtplatser/ staden Jakobstad samt mattvätten i Gamla Hamn

Uthyrning av båtplatser

Båtsäsong 1.5 - 31.10
Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen hyr ut
båtplatser vid Gamla hamn, Korsgrundsviken, Korsgrundet, Skeppstorget,
Östanpå, Killingholmen samt vid Alholmen.

 

Kontaktpersoner:

Marina Sundholm
Avdelningssekreterare
tel. 044 785 1593
förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Magnus Brännbacka
Planerare
tel. 044 7851 203
förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Båtplatser/kartor:

Priser 2021/Uthyrningsvillkor samt stadgan för småbåtshamnar:

Båtplatspriser 2021

Uthyrningsvillkor och stadgan 

Dataskyddsbeskrivning:

Kundregister över stadens uthyrda båtplatser

 

Mattvättanläggningen i gamla hamn, sommaren 2021

Öppnas den 22.5.2021

OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvättning förbjuden!

Anläggningen stängs den 19.9.2021.

Öppethållningstider: varje dag kl. 06.00 - 20.00

 

FELANMÄLNINGAR...

207
283284286

Mattvatten i Jakobstad 2.6.2009

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)