Boende och miljö

Båtplatser/ staden Jakobstad samt mattvätten i Gamla Hamn

Uthyrning av båtplatser

Båtsäsong 1.5 - 31.10
Landgångarna för båtbryggorna utplaceras
den 7.5.2018

Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen hyr ut båtplatser vid Gamla hamn, Korsgrundsviken, Korsgrundet, Skeppstorget, Östanpå samt i Killingholmen.

Fårholmsbroar är NTM-centralens projekt. Tilläggsinformation via NTM; Mikko Vesaaja.
En kort beskrivning om broprojektet...

 

Kontaktpersoner:

Marina Sundholm
Avdelningssekreterare
tel. 044 785 1593
förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Magnus Brännbacka
Planerare
tel. 044 7851 203
förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Båtplatser/kartor:

Priser 2018/Uthyrningsvillkor samt stadgan för småbåtshamnar:

Båtplatspriser 2018

Uthyrningsvillkor och stadgan 

 

Mattvättanläggningen i gamla hamn, sommaren 2018

Öppnas den 28.5.2018

OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvättning förbjuden!

Anläggningen stängs den 28.9.2018.

Öppethållningstider: varje dag kl. 08.30 - 20.00

 

FELANMÄLNINGAR...

207
283284286

Mattvatten i Jakobstad 2.6.2009

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)