Boende och miljö

Båtplatser/ staden Jakobstad samt mattvätten i Gamla Hamn

Uthyrning av båtplatser

Båtsäsong 1.5 - 31.10
Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen hyr ut båtplatser vid Gamla hamn, Korsgrundsviken,
Korsgrundet, Skeppstorget, Östanpå, Killingholmen samt vid Alholmen.

14

Båtplatserna på kartan: 

Kontaktpersoner:

Marina Sundholm
Avdelningssekreterare
tel. 044 785 1593
marina.sundholm@jakobstad.fi

Magnus Brännbacka
Planerare
tel. 044 7851 203
magnus.brannbacka@jakobstad.fi

Båtplatsernas mått:

Priser 2021/Uthyrningsvillkor samt stadgan för småbåtshamnar:

Båtplatspriser 2021

Uthyrningsvillkor och stadgan 

Dataskyddsbeskrivning:

Kundregister över stadens uthyrda båtplatser

5
6

Mattvättanläggningen i gamla hamn, sommaren 2021

Namnlos design 1

Öppnas den 22.5.2021
OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvättning förbjuden!
Anläggningen stängs den 19.9.2021.

Öppethållningstider: varje dag kl. 06.00 - 20.00
Kontakt: tfn 044 558 7246/ 044 785 1227

Felanmälningar

FELANMÄLNINGAR...

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)