Gator och vägar

Gator och vägar som kommunen underhåller: 211 km

Leder för lätt trafik som kommunen underhåller: 27 km

GE RESPONS...

 

 Underhåll av gator och allmänna område..läs mera

 

 Till fots och med cykel, lär dig trafikreglerna..HÄR

Trafikolyckor i Jakobstad - 2017

Trafikolyckor hela regionen - 2017 -

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)