Gator och vägar samt planering

Tips för arbetsresan, Trafikskyddet

 

Gator och vägar som kommunen underhåller:  ca 220 km

Leder för lätt trafik som kommunen underhåller: ca 30 km

GE RESPONS...

 

 Underhåll av gator och allmänna område..läs mera

 

 Till fots och med cykel, lär dig trafikreglerna..HÄR

Trafikolyckor i Jakobstad - 2017

Trafikolyckor hela regionen - 2017 -

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)