Byggandet

Pedersvägen

Sundströms Ab har blivit vald till entreprenör för byggandet av Pedersvägens cykelled samt trafiksäkerhetsförbättringar. Under vecka 22 påbörjas grävningsarbeten vid korsningen med Österleden samt i närheten av Jakobstads Omfartsväg.

En helt ny cykelled kommer att byggas mellan Jakobstads omfartsväg och Helandersgatan, Heikelsgatan kommer att saneras och blir asfalterad samt så kommer trafikljus att byggas vid korsningen med Österleden och vid Tobaksgatan

Trafikljuskorsningen vid Österleden samt den nya cykelleden är planerad att vara klara 10.8.2018. Hela projektet skall vara klart 26.10.2018

Vid arbetsplatsen följs arbetstider 7:00 - 16:00 måndag-fredag. Vid vissa arbetsskeden kommer arbete utföras även utanför normal arbetstid.

Byggandet medför störningar i trafiken nära arbetsområdet. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Vi beklagar de olägenheter som arbetsplatsen medför. 

Planerna för Pedersvägen (i 3 delar):

Österledens korsning, Östra Ringvägen-Tobaksgatan, Företagarvägen-Omfartsvägen.

 

Vid eventuella frågor eller om ni vill ge feedback vänligen kontakta någon av arbetsplatsens ansvarspersoner:

Byggherreingenjör/rakennuttajainsinööri
Frank Bäcksholm 
tfn/puh: 044-785 1998 
frank.backsholm@jakobstad.fi

Projektövervakare/Projektivalvoja
Valter Fagerholm
tfn/puh: 044-785 1227
valter.fagerholm@jakobstad.fi

Sundströms Ab
Ulf Granholm
tfn/puh: 040-518 4827
ulf.granholm@sundstroms.fi

 

 

 

Frank Bäcksholm
Byggherreingenjör/rakennuttajainsinööri

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)