Fårholmens bro

FÅRHOLMSBRO V-608 OCH
FÅRHOLMSBRO II V-609

Tillståndet är beviljat:

LSSAVI/5090/2016

Båttrafiken stängs tillfälligt mellan 1.11.2017–
30.6.2018:

LIVI/7346/06.02.02/2017

___ 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansöker
om ett tillstånd enligt vattenlagen för att riva den nuvarande
Fårholmens bron V-1894 (Fårholmsbro V-608), bygga en ny
ersättande bro och förnya brolocket på Tjuvörens bron V-1895
(Fårholmsbro II V-609) på landsväg 749 i Larsmo kommun och
Jakobstad stad. Syftet med projektet är att förbättra trafikssä-
kerheten och uppfylla bärighetsmålen för broarna.

Fordonstrafiken flyttas till en omfartsväg som fungerar under
den tid byggarbetet pågår. Omfartsvägen löper via följande
vägar: stamväg 68 - Nordanvägen - landsväg 7494. Behovet av
omfartsvägen varar i ca 10 månader. För den lätta trafiken
byggs invid vardera bron pontonbroar/en terrasserad led för
den tid byggarbetet pågår. Den nuvarande Fårholmsströmmens
farled stängs för den tid byggarbetena varar.

Meningen är att inleda byggandet av bron våren 2017 eller
2018. Enligt sökanden byggandet tar cirka 8–10 månader.

 

Ytterligare upplysningar ger

miljöråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797
e-post: förnamn.efternamn@rfv.fi

Handlingar om projektet kan läsas på adressen:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1338729

Kungörelsen hålls framlagd 31.3 – 2.5.2017 på anslagstavlan i
Larsmo kommun och Jakobstad stad samt anslagstavlan i
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)