Nya Fäbodavägen

Detta har hänt i samband med planeringen:

Kungörelse 9.12.2020 - hittas här

Utkast till vägplan, ny sträckning av landsväg 17941 Kiv-Pörkenäs(Fäbodavägen)mellan Västerleden-Västergärdan, Jakobstad, vägplan
Utkast till till vägplan.
På grund av koronasituationen ordnas inte ett informationstillfälle för allmänheten. Istället kan områdets invånare, markägare och andra intresserade bekanta sig mellan 4.6.-16.6.2021 med planeutkastet och dess presentationsmaterial.
Kommentarer och frågor som rör planerna ber vi er att skicka senast 16.6.2021 till teemu.sandberg@afry.com. Om ni önskar diskutera ämnet kan ni också under telefontid 10.6.2021 kl. 16.00-17.00 ringa följande nummer:

AFRY Finland Oy (konsult som upprättar planen)
Teemu Sandberg, tfn 010 334 4438

Mera information om planen ges vid behov också av staden Jakobstad:
Johan Enlund, tfn 044 785 1221,
Magnus Brännbacka, tfn 044 785 1203
Frank Bäcksholm, tfn 044 785 1998

 

Presentation av vägplanen samt planer har varit till påseende. Många har kommenterat och gett förslag utifrån de utkast som presenterats.

En del av responsen har planeraren kunnat beakta och i mån av möjlighet har ändringar gjorts i förslaget. Ett infopaket om alla ändringar är ännu under arbete och det kommer att presenteras senare.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)