Planer till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43§ framlagda för allmänheten till påseende. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tis, räknat från och med den 4.10.2021

- Jakobsgatan mellan Skolgatan och Kvastbergsgatan, Allmän beskrivning

- Vagnsmakarevägen mellan Kållbyvägen och Svedenvägen

- Marstrandsvägen mellan Bennäsvägen och Österleden

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagda till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

TEKNISKA NÄMNDEN I JAKOBSTAD

 

Till gatuplanerna:

Jakobsgatan

Vagnsmakarevägen

Marstrandsvägen

 

 

 

Eventuella frågor och kommentarer kan skickas via nedan nämnda responsblankett.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)