Gatuplaner till påseende

Västerleden mellan Pedersesplanaden och Vasavägen

Förslag till gatuplan för nedannämnda gata finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende vid Centralen för tekniska tjänster. Gatuplanen finns på kommunaltekniska avdelningens anslagstavla, Strengbergsgatan 1, våning 2. Gatuplanerna finns även på www.jakobstad.fi – Kungörelser. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 3.9.2018. 

Gatuplan för Västerleden mellan Pedersesplanaden och Vasavägen 

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)