Gatuplaner till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagda för allmänheten till påseende. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 30.11.2020.

- Döbelnsgatan mellan Muntersgatan och Sven Dufvagatan

- Adelercreutzgatan mellan Döbelnsgatan och Sven Dufvagatan

- Sven Dufvagatan

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

TEKNISKA NÄMNDEN I JAKOBSTAD

 

Till gatuplanerna: London

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)