Gatuplaner till påseende

Gatuplan till påseende

Förslag till gatuplan för nedannämnda gata finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende vid Centralen för tekniska tjänster. Gatuplanen finns på kommunaltekniska avdelningens anslagstavla, Strengbergsgatan 1, våning 2. Gatuplanen finns även på www.jakobstad.fi – Kungörelser eller under planering-gatuplaner till påseende. Gatuplanen är framlagd till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 27.1.2020.

Gatuplanen är:

- Sockenvägen

Till gatuplanen:

Sockenvägens gatuplan

 

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende vid Centralen för tekniska tjänster. Gatuplanerna finns på kommunaltekniska avdelningens anslagstavla, Strengbergsgatan 1, våning 2. Gatuplanerna finns även på www.jakobstad.fi – Kungörelser eller under planering-gatuplaner till påseende. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 13.1.2020. 

Gatuplanerna är:

- Östanpåvägen mellan Lysarholmsvägen och Fallbergsvägen.
- Kulneffsgatan

Till gatuplanerna:

Östanpåvägen

Kulneffsgatan

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)