Gatuplaner till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagda för allmänheten till påseende. Gatuplanerna finns till påseende på www.jakobstad.fi – Kungörelser. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 9.3.2020.

- Pedersesplanaden mellan Västerleden och Barnhemsgränd.
- Barnhemsgränd.
- Staffansnäsvägens lätta trafikled
- Muntersgatan

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

TEKNISKA NÄMNDEN I JAKOBSTAD

 

Till gatuplanerna:

- Pedersesplanaden mellan Västerleden och Barnhemsgränd.
- Barnhemsgränd.
- Staffansnäsvägens lätta trafikled
- Muntersgatan

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)