Gatuplaner till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gata och trumkonstruktion finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende vid Centralen för tekniska tjänster. Gatuplanerna finns på kommunaltekniska avdelningens anslagstavla, Strengbergsgatan 1, våning 2. Gatuplanerna finns även på www.jakobstad.fi – Kungörelser. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 3.12.2018. 

Gatuplanerna är:

- Lappbäcksvägen 

- Lappbäcksvägens detaljplan

- Trumma i Lappfjärdsdiket vid cykelvägen mellan Gumbogränd och Västra Ringvägen

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)