Gatuplaner till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende vid Centralen för tekniska tjänster. Gatuplanerna finns på kommunaltekniska avdelningens anslagstavla, Strengbergsgatan 1, våning 2. Gatuplanerna finns även på www.jakobstad.fi – Kungörelser eller under planering-gatuplaner till påseende. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 4.11.2019. 

Gatuplanerna är:

- Hallonvägen mellan Åkerbärsvägen och Kisorvägen.
- Lappfjärdsvägen mellan Baggholmsvägen och Lappfjärdsleden
- Lappfjärdskröken
- Lappfjärdsleden från Lappfjärdsvägen österut

Till gatuplanerna:

Hallonvägen

Gator i Lappfjärden

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagd till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)