Planer till påseende

Gatuplaner till påseende

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43§ framlagda för allmänheten till påseende. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den xx.x.2022.

- XXXXgatan mellan XXXXsgatan och XXXX

 

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslagen är framlagda till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

TEKNISKA NÄMNDEN I JAKOBSTAD

 

Till gatuplanerna:

XXXXXXXXX

 

 

 

Eventuella frågor och kommentarer kan skickas via nedan nämnda responsblankett.

Responsblankett

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)