Boende och miljö

Dagvatten samt dagvattenanslutningar

DAGVATTEN

Stadens dagvattensystem handhas från 1.1.2019 av kommunalteniska avdelningen
Under året kommer staden att ta en kommunal dagvattenavgift. Det gäller alla bebyggda fastigheter inom detaljplanerade områden inom staden.

Staden har beslutat att återbetala anslutningsavgiften för dagvatten till de fastigheter som har tidigare gjort avtal med Jakobstads Vatten om anslutning.

Mera uppgifter om dagvatten kommer att samlas här. Betalning och återbetalning kommer antagligen att ske under senhösten.

Underhållsingenjör Nicklas Gustafsson börjar att svara på frågor i september, telefon: 044 785 1227

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)