Parkering

Parkeringsövervakning


I centrum av Jakobstad används parkeringsskiva.

På områden med röd skraffering (Maria Malm och Kvarnbacken) är parkering avgiftsbelagd.

Tidsbegransade parkeringar samt hastigheter10

Parkeringsbegränsningar i Centrum

  

Parkering under torget sköts av ett privat bolag:
TORGPARKERING LUDVIG

Torgparkeringen är öppen (att köra in) vardagar 07.00-21.00, lördagar 07.00-18.00 och söndagar (helgdagar) 10.00-17.00.

 

Maria Malm parkering

Parkeringskort C eller Easy Park eller ParkMan -betalning gäller på området.

Maria Malm parkering blev avgiftsbelagd 4.1.2015 då automaten togs i bruk.

  • Automaten tar mynt och bank- eller kreditkort
  • 1 €/timme eller man kan köpa en hel månad för 30 €
  • Kvittot från parkeringsautomaten ställs under vindrutan så att den kan läsas

Staden säljer f.o.m. 14.1 parkeringskort B som gäller ett år på Maria Malms tomt och Kvarnbackens parkering.

  • Korten skall beställas här. 
  • Kom ihåg att fylla i följande uppgifter: Antal kort, Kontaktperson, Telefonnummer, E-post, Företag och Faktureringsadress.
  • Korten avhämtas/kvitteras ut från Marina Sundholm, kommunaltekniska avdelningen.
  • Ett års kort kostar 200 €, med skatt (TN 26.4.2016)

Antal biljetter 
Diagram: Antal biljetter från automaten, grön = mynt, blå = kort.

 

Parkeringsövervakare:
Anne Ekstrand

Mottagning onsdag kl. 11-12
Ingång från innergården, 1. våning.
Tel. 786 3587

Blanketten för rättelseyrkande

 


Bilder på biljettautomaten

Bilettautomat sveBiljettautomat SVE FI

Biljettautomat utanfor tj tid

 

I centrum av Jakobstad används parkeringsskiva.

Från 1.4 har vi börjat igen med noggrannare övervakning av Kommunikationsministeriets förordning om parkeringsskiva och om skyldigheten att använda den:

2 § Markering av parkeringstidens början
Som parkeringstidens början ska markeras den tid då fordonet parkeras. Som parkeringstidens början kan även markeras, beroende på vilken tidpunkt som är tidigare, den hela eller halva timme som följer efter det att bilen parkerades.
Parkeringstidens början ska markeras så som framgår av 1 mom., även om skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller endast för en del av parkeringstiden. Parkeringsskiva behöver inte användas, om parkeringen sker helt och hållet utanför den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.
Parkeringstidens början får inte ändras under den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.

Man får inte bara justera brickan och förlänga parkeringen. Gällande tolkning är att efter den tillåtna P-tiden skall parkeringsplatsen helt frigöras så att också någon annan har äkta möjlighet att använda den.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)