Fordonsflytt

FORDON 6, 1, 2, 3, 5 HAR ÖVERGÅTT TILL STADENS ÄGO DEN 27.11.2017

 

Upplagsflyttningsbeslut. Kungörelse 2.5.2017

Nummer Reg Märke Färg Plats Orsak Flyttningsbeslut datum

6 ? Opel Astra vit Pinnonäsgatan 36 Felparkering på fastighet/övergiven 2.5.2017

 

Upplagsflyttningsbeslut. Kungörelse 7.4.2017

 

Nummer Reg Märke Färg Plats Orsak Flyttningsbeslut datum

1 BIL-520 Ford Escort vit Hermelinvägen Felparkering/obesiktad 3.1.2017

2 VTB-992 Polishuset Övergiven 20.1.2017

3 VGH-759 Opel Astra röd Kråkholmsvägen Felparkering/avställd 7.4.2017 (Flyttad av staden, uppdaterad 11.4)

4 ? Skoda Octavia blå Bovallavägen Felparkering/ej reg. 7.4.2017 (Flyttad av ägaren, uppdaterad 11.4)

5 OBI-565 Toyota Corolla grå Kvarnbaksgatan Felparkering/obesiktad, obetalad bilskatt 7.4.2017

 

Fordon förvaras inom ett inhägnat område i Jakobstad under ca en månads tid från flyttning.
Ett skrotfordon kan direkt föras till bilåtervinningen.

Tilläggsinformation: stadsingenjören eller avdelningssekreteraren vid kommunaltekniska avdelningen.


Rättelseyrkande:

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande till Tekniska nämnden.
Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser.
Rättelseyrkan skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet.

 

Kostnader, personbilar och paketbilar (TN 17.1.2012 § 30):

  • 145 € för första veckan
  • 152 € för andra påbörjade veckan
  • 158 € för tredje påbörjade veckan
  • 165 € för fjärde påbörjade veckan
  • 172 € för femte påbörjade veckan
  • Följande veckor ökas kostnaderna med 7 € / påbörjad vecka.

 

Avhämtning enligt överenskommelse inom 30 dagar:

1 Kontakta stadsingenjören eller avdelningssekreteraren vid kommunaltekniska avdelningen.
2 Staden gör ett tjänstemannabeslut om flyttningskostnader och ger anvisningar om betalning.
3 Fordonet överlåts först efter att man har bevisligen betalat avgiften.

 

Äganderätt till fordonet övergår:

Om ägaren eller innehavaren inte inom 30 dagar efter det att han eller hon kan anses ha fått del av det lagakraftvunna flyttningsbeslutet hämtar ett fordon som flyttats till ett upplag, övergår fordonet i den kommuns ägo från vars område fordonet har flyttats. Äganderätten till skrotfordon övergår till kommunen då denna omhändertar fordonet. 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)