P Maria Malm

Värmestolpar ...

Staden har 24 värmeplatser på Maria Malm tomten. Parkeringskortet kostar år 2017 200 €/år och eluttaget för 5 månader 150 €/år, sammanlagt 350 €/år.

År 2016 hyrde vi värmeplatser för olika tider. De som vill ha platsen kvar (gäller platserna nr 14... 24)  kommer att faktureras för el till årets slut (november+december 2017) 60 €. Nyckeln skall lämnas tillbaka vid kommunaltekniska avdelningen i början av januari 2018.

Avtal med privatpersoner kommer inte att förlängas efter årsskiftet. På grund av efterfrågan reserveras värmeplatser år 2018 endast för stadens interna bruk.

Interna kunder faktureras 120,95 € för el ett helt kalenderår från januari 2018 till december 2018.

De som betalar för värmeplatsen får egen nyckel för stolpen. Numrerad plats kan användas från november till mars. Under övrig tid är platsen i allmänt bruk.

Betalad parkeringsrätt visas med ett gällande P-kort.


Vi har ett tidsprogram för koppling av värme. Det styrs också enligt utetemperatur.

Ajastus

$ UserDefinedForm - tillfälligt tas inga nya reserveringar -  tilapäisesti ei oteta uusia varauksia

Preliminär reservering / Alustava varaus

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)