P Maria Malm

Värmestolpar ...

Staden har 24 värmeplatser på Maria Malm tomten. Parkeringskortet kostar år 2020, 330  €/år och eluttaget för 5 månader 150 €/år, sammanlagt 480 €/år.

 

Interna kunder faktureras 120,95 € för el ett helt kalenderår från januari till december.

De som betalar för värmeplatsen får egen nyckel till stolpen. Nyckeln lämnas tillbaka till centralen för tekniska tjänster ifall platsen inte hyrs följande år.

Betalad parkeringsrätt visas med ett gällande P-kort. 

Preliminär reservering / Alustava varaus

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)