Skador

Ansvaret av gatuunderhållet är enligt lag uppdelat mellan staden och de privata fastigheterna.
Huvudregeln är att staden ansvarar för skötseln av vägbanorna, cykellederna samt parkeringsområden och torg medan fastigheterna ansvarar för trottoarerna. Normalt vinter- och sommarunderhåll utförs för närvarande av Jakobstads Alerte

För att undvika flera skador på samma ställe:

Om skador på trafikleder och områden (orsak t.ex. en djup grop) skall genast anmälas:

För respons till gatuundehållet använd gärna www-blanketten... Det kommer fram alla tider!

  • dagtid måndag - torsdag, kl. 08.00 - 16.00, fredagar kl. 08.00 - 16.00 på

tfn 044 785 1750 eller tfn 044 558 7246 eller tfn 044 514 7282

  • Utanför tjänstetid på

tfn 044 785 1999.

 

Staden har en ansvarsförsäkring. För eventuella ersättningskrav skall en anmälan skickas till Centralen för tekniska tjänster.

Blankett för skadeanmälning

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)