Parker och grönområden

40

I vår stad är det offentliga rummet, där parkerna är en viktig del, en attraktiv mötesplats för människor. En möteplats där alla både Jakobstadsbor och besökare har del.

Parkerna och stadsgrönskan på gator och torg bidrar till att göra staden levande, biologiskt som socialt och estetiskt.

Parker skall tjäna många syften. I vår hektiska tid erbjuder dessa en stunds ro och vila. Samtidigt som de utgör viktiga ytor för aktiviteter och upplevelser.

Stadsträdgården odlar själv sommarblommor, som används i stadens parker och krukplanteringar. Uppdrivningen av fröplantor och sticklingar börjar på Borgbackens växthus i slutet på februari. Mitten av juni planteras sommarplantor ut. Återkommande sommarblommor i vårt sortiment är bl. tagetes, lobelia, petunia och pelargoner. Varje år har vi även några nyheter. Under en säsong driver vi upp ca 15 000 plantor. I plantskolan har vi olika perenner, rosor, och träd som blir vid behov planterade på stadens grönområden.

Högsäsongen infaller mellan maj och oktober. Under säsongen utökas personalen från 14 personer till 25 personer. På sommaren sysselsättes även 6 skolelever.

Till stadsträdgårdens uppgifter hör: 

  • Planering
  • Anläggning
  • Jakobstads Alerte utför underhåll av stadens parker, lekparker och närrekreations och parkskogar.

Dessutom utför Alerte beställningsarbeten:

  • Trafikgrönska
  • Disponentsektionen
  • Socialkansli
  • Parkeringsområden och torg
  • Gågatan
  • Idrottsanläggningar
  • Hjälte gravar  

Våra parker och grönområden sköts enligt ett skötselklassifiseringsprogram som används i hela landet.

414243

Uppsamlingen av hundavföring i tätorten styrs av ordningslagen.

Enligt 14 § i ordningslagen / hunddisciplin ska innehavaren av en hund se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls. Områden som underhålls är enligt lagen t.ex. områden där gräsmattan har klippts och där det finns planteringar eller områden där vägarna belagts.

Staden har på olika håll placerat ut kärl som är avsedda för uppsamling av hundavföring. Station Lotsen sköter om att kärlen töms och reparereras, tel.nr. vardagar 9.00-16.00: 0447851659

Karta över soptunnor för hundavföring:
Karta över påseautomater för hundavföring:

Kontaktpersoner:

Jan-Ole Bäck
Stadsgårdsmästare
jan-ole.back@jakobstad.fi
044 514 7282

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)