Kulturarvet - Parker och skogar

Jakobstads historiska parker bildar en i Finland unik helhet. I Jakobstad inser man värdet av det gröna kulturarvet som stadens olika historiska parker representerar, med intressanta grönområden från flera sekel.

Puistot ja metsat 01Puistot ja metsat 02Puistot ja metsat 03Puistot ja metsat 04Puistot ja metsat 05Puistot ja metsat 06Puistot ja metsat 07Puistot ja metsat 08Puistot ja metsat 09Puistot ja metsat 10

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)