Tillståndsärenden

Nu kan du be om råd och även ansöka om lov också elektroniskt (Lupapiste.fi). Att ta kontakt med centralen för tekniska tjänster/ kommunaltekniska avdelningen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovsbehandlingen!

För mera information om vad som gäller inom staden Jakobstad gällande arbete på gatuområden och allmänna områden samt tillfälliga avstängningar:

Arbete på gator och tillfälliga avstängningar

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)