Sommarterrasser

LOV FÖR UTESERVERINGAR
Vill ni ha en tillfällig uteservering under sommaren (mellan tiden 1.5-30.9) så läs igenom dessa anvisningar;


Tillsammans med stadens kommunaltekniska avdelning och tekniska nämnden, hyr Citygruppen ut gatuområde för företagare som kan användas för tillfälliga uteserveringar. För tillfälliga uteserveringar skickas ritningarna till: micael.nylund@jakobstad.fi

Om företaget vill bygga en permanent terrass, bör tillstånd alltid sökas via Lupapiste.fi/ Byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad.

 

TERRASSER (konstruktioner):

 • Anlita en behörig planerare. Den kan också lämna in alla bilagor till Lupapiste. (Användning av allmänna områden - Användning av allmänna områden eller andra områden... - Placering av terass)
 • Du behöver troligtvis följande bilagor:
  Situationsplan
  Byggnadsritning
  Utlåtande (fastighetsägare, grannen, räddningsverket, ...) Vid behov kan myndigheten begära in dessa.
  Typlösning
  Foto
  Annan bilaga
 • Konstruktioner innanför tomten: Tag kontakt med en planerare och byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad för mer information. Anhållan lämnas in via Lupapiste/ Byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad.

Området:

Kontakta Citygruppen gällande området för uteserveringen och gör tillsammans upp ett avtal. Avtalet skrivs under först när tekniska nämnden och komtek godkänt planerna.

Till Citygruppen hemsida..HÄR

 

Underhåll:

Permanenta uteserveringar (lov för en viss tid) bör underhållas och anpassas efter säsong. Kring julen får de gärna dekoreras med belysning.

 

Boka träff:

Boka ett möte med Citygruppen för att gå igenom era planer för hurudan uteservering ni önskar. Ha gärna med färdiga idéer och visioner.

Området:

Tillsammans med Citygruppen ser ni över området som kan hyras och utgöra er uteservering. Gå igenom stadens anvisningar och handbok för uteserveringar, samt fundera på skötsel av området.

Efter säsongen:

Terrassäsongen avslutas 30.9, då bör även alla möbler, dekorationer, staket m.m. plockas bort, samt gatan städas och rengöras efter möblerna.

 

Kontakpersoner:

Ida-Marie Jungell, Jakobstads Citygrupp rf

Citygruppen skriver avtal med företagarna kring serveringsområdet och skapar evenemang och tillställningar för att locka människor till centrum. Kontakt: ida@citygruppen.net

Micael Nylund, Ledande byggnadsinspektör

Byggnadsinspektionens arbete är att betjäna och vägleda byggare både vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning. Kontakta: micael.nylund@jakobstad.fi

Sören Öhberg, Stadsplanearkitekt

Frågor kring terrassernas utformning, staket samt utseende kan riktas till stadens planläggning för att få ett enhetligt och stiligt centrum. Kontakta: soren.ohberg@jakobstad.fi

Johan Enlund, ansvarig planerare

Frågor kring områdets storlek, hinderfrihet samt övriga trafiktekniska detaljer, kontaka: johan.enlund@jakobstad.fi

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)