Mätningsavdelningen

  • Bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner
  • Utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem
  • Upprätthåller stadens fastighetsregister
  • Sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden
  • Förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan

Länk till Stadens karttjänst 


Verksamhetsområdet leds av:


Mätningsavdelningens tjänster:


Adress

Staden Jakobstad Centralen för tekniska tjänster
Mätningsavdelningen
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
Telefonväxel: 06 786 3111

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)