Lediga tomter

Stadens tomtpolitik – då det gäller stadens utbud på egnahemstomter - bygger på en komplettering av bebyggelsen inom den nuvarande stadsstrukturen, med tomter som ligger nära både offentlig och privat service. Tomtutbudet består därför mest av mindre tomtgrupper eller enstaka tomter.


Reservering eller arrendering av tomt gör du på Centralen för tekniska tjänsters mätningsavdelning. Reserveringen är i kraft i ett år. Reserveringsavgiften är lika stor som ett årsarrende. Avgiften krediteras arrendetagaren i samband med den första egentliga arrendefakturering. Då en tomt utarrenderas första gången uppbärs en avgift för tomtens fastighetsbildning. Fastighetsbildningsavgiften ser ut på följande sätt: under 2000m2=770€, 2000m2-5000m2=950€, 5001m2-10000m2=1130€, större än 10000m2=1300€.

Småhustomter

Industritomter- och affärstomter

För varje företagares behov skräddasys en tomt utgående från de förhandlingar, som förts mellan företagaren och staden.

Radhus- och höghustomter

 

Kontaktperson lediga tomter:


 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)