Radhus- och höghustomter

Arrendering och försäljning av radhustomter

Info radhus

 

Lappfjärden:
Karta
Detaljplan

 

Vid intresse tag kontakt med Juha Gustafsson.

Kontaktpersoner:

Juha
Juha Gustafsson
Arrendetomtrådgivare

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)