Odlingslotter

Mätningsavdelningen arrenderar odlingslotter för odling av ettåriga växter åt stadens invånare. Områden för odlingslotter finns i Vestersundsby och på Lysarholmen.

Fjolårets odlare kan förnya samma lott genom att betala avgiften senast på förfallodagen. Nya kunder kan arrendera odlingslotter från Vestersundsby och Lyserholmen fr.o.m. 4.5
Hyrestaxorna är 24€/100 m²

Kontaktperson odlingslotter:

Kontaktperson servicearbeten:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)