Stadens skogar

Stadens skogar är stadens viktigaste naturtillgångar. Skogarna sköts och behandlas enligt principerna för ett uthålligt skogsbruk enligt en av tekniska nämnden godkänd mångbruksplan. Målsättningen med god skogsvård är förutom en hållbar virkesproduktion även en ekologisk och social hållbarhet.

Skogarna är indelade i:

  • ekonomiskogar
  • rekreationsskogar
  • parkskogar
  • naturskogar

Den biologiska mångfalden i skogsnaturen bevaras genom ett nätverk av skyddsområden och genom naturvårdsåtgärder i ekonomiskogarna. Stadens skogar är certifierade enligt PEFC, liksom de privatägda skogarna i Finland. Staden förmedlar mindre brännvedspartier som kommer i samband med övriga avverkningsarbeten.

 

Kontaktperson stadens skogar:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)