Terrängmätning

Fastighetsförrättningarnas terrängarbeten

Gamla fastighetsrår och rösen granskas. Rårna för nya tomter och allmänna områden pålas ut i terrängen.

Utmärkning av byggnaders placering

Innan byggnadsarbetet påbörjas skall byggnadens plats och höjdläge märkas ut av mätningsavdelningen.

Lägessyn

Då en ny byggnad färdigställts så långt att byggnaden kan kartläggas, utför mätningsavdelningen lägessyn, varvid man konstaterar att byggnadens plats överensstämmer med de fastställda byggnadsritningarna. Byggaren meddelar till mätningsavdelningen när lägessyn kan utföras.

Övriga mätningstjänster

  • höjdmätning
  • kartläggning
  • koordinatuppgifter
  • terrängmodeller


Kontaktperson mätning:

WP 20160205 12 45 10 Pro
Tommy Åbacka
Mätningsingenjör

 

Terrängarbetet utförs av:

Tore 2016
Tore Nylund
Mätningstekniker
Ossi 2016
Ossi Hattukangas
Mätkarl


Fredrik Back
Fredrik Bäck
Kartläggare

Anki 2016
Ann-Christine Krooks-Sundqvist
Kartläggare

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)