Till påseende

Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 4 kilometer norr om kärncentrum. Området avgränsar i sydväst till Fattigviken och i nordväst, nordöst och i sydöst mot detaljplanerat område på Fårholmen.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra uppförande av nybyggnader i I, I½ och II våningar, istället för obligatorisk II-våningar på tomt 1 i kvarter 6 och tomt 1 i kvarter 3.

Detaljplanändring, som är ringa till sina verkningar är till påseende under tiden 22.01.2020- 05.02.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till tekniska nämnden, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 017 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Sören Öhberg

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)