Till påseende

Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsar i väster till Ebba Brahe esplanaden, i norr till Skepparegatan i öster till Hamngatan och i söder till 1700-talsbebyggelsen vid Hamngatan-Loveret som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av Mariahemmet. För detta bör tomtens stadsplaneenliga byggnadsrätt höjas.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 014 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ilmari Heinonen

 Detaljplaneändring i Lappfjärden

Planeområde:
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 7 i stadsdel 31, Lappfjärden. Detaljplaneområdet finns i Lappfjärdens nordvästra del, i kurvan av Västerleden och Lappfjärdsvägen mitt emot Länsinummi skola.

Planeringens avsikt Kvartersområde 7, vilket reserverats för allmänna byggnader, har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och ett behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra planen så, att kvarteret kan bebyggas med bostadshus.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 010 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Kisor

Planeområde
Planen kommer att omfatta den nu obebyggda tomten vid hörnet av Lingonvägen och Hallonvägen.

Planeringens avsikt
Med planen ändras tomten till ett närrekreationsområde.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 24.4. - 24.05.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 012 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Ilmari Heinonen


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)