Till påseende

Detaljplan i Pirilö 

Planeområde

Planeringsområdet är beläget sydost om Jakobstads centrum, öster om Kållbyvägen och i Pirilöfjärdens vik. Området som undersöks i samband med detaljplanläggningen omfattar Finska statens / Senaatti-kiinteistöts ägda fastighet 598-405-7-14. Fastigheten är belägen på båda sidorna av Pirilövägen. I den södra delen av fastigheten har ca. 0,5 ha hyrts ut till Jakobstadsregionens telefon som plats för en telemast. I de norra delarna av fastigheten finns en befintlig fritidsbostad vid stranden. Invid Kållbyvägen löper en kraftledning i de södra delarna av fastigheten.

Planeringens avsikt

Målsättningen med detaljplanläggningen är att möjliggöra lokaliseringen av ett nytt skolhem till Jakobstad. Målsättningen är att Lagmansgårdens skolhem, som i nuläget fungerar i Pedersöre, skulle flytta till området. Projektet för det nya skolhemmet omfattar ca. 3 700 vy-m2.

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 28.06.2019- 29.07.2019

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 007 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Johanna Närhi, FM YKS-490.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)