Till påseende

Detaljplan i Alholmen

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Alholmen cirka 2,5 km norr om stadskärnan. Området gränsar i öster till järnvägen, i söder till ett skyddsgrönområde, i väster till ett båtförvaringsområde och i norr till ett litet skogsområde. Alholmsvägen vid västra kanten av planeringsområdet ingår i planområdet.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av avloppsreningsverket.

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 18.10.2019- 18.11.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 013 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ramboll Finland Ab; arkitekt SAFA Kalle Rautavuori.

Detaljplan och detaljplaneändring i Kyrkostranden 

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kyrkostrand, ca 1,6 km från torget. Planeringsområdet innefattar sedan tidigare tomt nr. 20 i kvarter 8 i stadsdel 18, Kyrkostrand. På tomten finns en äldre byggnad i träkonstruktion som är skyddad i gällande detaljplan. Till det utvidgade planeringsområdet inkluderas oplanerat område mellan Nya Bennäsvägen och Kyrkostrandsgatan, samt gatu- och grönområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka skyddsvärdet av Kyrkostrands gamla skolbyggnad eller alternativt att bredda möjligheterna för funktioner som främjar bevarandet av den skyddade byggnaden. Syftet med en ny detaljplan på oplanerat område är att skapa nya boendemöjligheter.

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 09.10.2019- 11.11.2019

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 004 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Sören Öhberg

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)