Boende och miljö

Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Under arbetets gång kommer vi att anordna tre seminarier för allmänheten. Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång. 


Invånarforum 30.9.2019

Som startskott för arbetet ordnades ett invånarforum, ett för allmänheten öppet kick-off seminarium, måndagen den 30 september i Rotundan vid Campus Allegro (Köpmansgatan 10) i Jakobstad.

Klicka här för länk till seminarieprogrammet.

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

stadenjakobstad instagram.jpeg2

Mer information:
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)