Kontaktuppgifter

Teknisk chef

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör


Planläggningsavdelning


Mätningsavdelning


Utrymmesförvaltning

Mattias Thors 2019 Foto Jacob Aberg
Mattias Thors
t.f. Husbyggnadschef
Fastighetsdisponent 


Kommunaltekniska avdelning

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)