Kontaktuppgifter

Teknisk chef

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör


Planläggningsavdelning


Mätningsavdelning


Utrymmesförvaltning
 


Kommunaltekniska avdelning

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)