Fastigheter till försäljning

Ristikari skola, Alholmsgatan 49

 Ristikari koulu

Försäljning av byggnad

Staden Jakobstad säljer Ristikari skola, Alholmsgatan 49, 68600 Jakobstad. Försäljningsobjektet innefattar skolan samt tomten som arrendetomt. Förverkligad byggrätt på tomten idag är 2590 m2 och planebeteckning YO, kvartersområde för undervisningsverksamhet, detaljplaneändring är på gång och en eventuell köpare har möjlighet att vara med och påverka detta. Huvudbyggnaden har beteckningen ”SR”. Tomten har ett exploateringstal på e=0,4, vilket motsvarar en byggrätt på ca 5500 vånm2 

Byggnaden är ursprungligen byggd år 1928 samt tillbyggd 1954.
Byggnaden har 4 våningar, total våningsyta om 3100 m2, totalrumsyta 2690 m2 i fyra plan varav 130 m2 är tekniska utrymmen. Volymen 11800 m2. Byggnadsytorna är inte kontrollmätta.
Byggnaden värms upp med fjärrvärme och har ett mekaniskt från- och tilluftsaggregat installerat 1982.

Under 2019 hade byggnaden ett omfattande vattenläckage och efter detta har alla bjälklag som konstaterats våta rivits och enbart bärande betongplatta finns kvar ställvis.
Asbestsanering har blivit utförd i de delar som konstaterats våta. Byggnaden har i nuläget ytor som är klara som grund för renovering. Alla bruksvattenrör behöver förnyas. Värmerören är fungerande och huset har idag grundvärme om ca 19 grader.

För mer info eller visning kontakta fastighetsdisponent Mattias Thors 044 781245.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)