Utrymmesförvaltning

Staden Jakobstad 
Centralen för tekniska tjänster
Utrymmesförvaltningen
Strengbergsgatan 1
68600 JAKOBSTAD
tel: 06 7863 111


Utrymmesförvaltningen förvaltar och underhåller stadens byggnader och ger stadens andra förvaltningsenheter ändamålsenliga utrymmen i egna eller upphyrda lokaler, hjälper till vid uppgörandet av nybyggnads-, tillbyggnads- eller renoveringsplander och förverkligar dessa inom de ramar fullmäktige besluter.

Verksamhetsområdet leds av:

 


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)