Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad informerar

17.01.2019

1. Miljö- och byggnadsnämnden håller ordinarie sammanträde år 2019 första och
vid behov tredje helgfria onsdag varje månad på byggnadstillsynsbyrån, Strengbergsgatan 1, kl. 16.30.

2. Till miljö- och byggnadsnämnden riktade ansökningar inlämnas till miljövårdsbyrån och byggnadstillsynsbyrån beroende på ärendets art.

3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut i lovärenden ges efter anslag 8:de dagen
efter sammanträdet på byggnadstillsynsbyråns och miljövårdsbyråns anslagstavla, Strengbergsgatan 1, samt på stadens hemsida.

4. Miljö- och byggnadsnämndens justerade protokoll hålles allmänheten till påseende på 8:de
dagen efter varje sammanträde på byggnadstillsynsbyrån under tjänstetid samt införes på stadens hemsida.

5. Ledande byggnadsinspektörens beslut i lovärenden ges efter anslag varje helgfri fredag på byggnadsinspektörens anslagstavla samt på stadens hemsida. I brådskande eller annars
särskilda fall kan beslut ges också vid annan tidpunkt.

Jakobstad den 9 januari 2019

Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad

Gå till "Byggnadstillsynsbyrån"
Widgetområde (Nere)